Tìm lời giải cho mục tiêu xây dựng 1 triệu căn hộ NƠXH

Ngày mai 31/3, Tổng hội Xây dựng Việt Nam tổ chức Hội thảo toàn quốc với chủ đề “Phát triển nhà ở xã hội – Góc nhìn doanh nghiệp”. Tại hội thảo các chuyên gia, nhà khoa học sẽ thảo luận nhằm tìm lời giải cho mục tiêu xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội (NƠXH).

 

Khu nhà ở xã hội do Becamex xây dựng
Chính phủ ban hành Nghị quyết 01 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, trong đó đặt ra nhiệm vụ triển khai hiệu quả Đề án Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030.
Để thúc đẩy phát triển NƠXH, nhà ở công nhân trong thời gian tới nhằm đáp ứng mục tiêu của Đề án trong giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn cả nước, Bộ Xây dựng đề xuất một số giải pháp. Theo đó, tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật về NƠXH dành cho người thu nhập thấp, công nhân KCN.
Theo Bộ Xây dựng, trong thời gian tới cần tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi Luật Nhà ở 2014 đồng bộ với Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Đấu thầu (sửa đổi), Luật Thuế…, trong đó tập trung sửa đổi các cơ chế chính sách cho nhóm đối tượng thu nhập thấp, trong đó quy định cụ thể về đối tượng, điều kiện thụ hưởng; việc quy hoạch, dành quỹ đất phát triển NƠXH; việc lựa chọn chủ đầu tư dự án; các cơ chế chính sách ưu đãi của nhà nước.
Đối với các Bộ, ngành, tiếp tục rà soát, nhận diện các tồn tại, khó khăn, vướng mắc; xác định nguyên nhân, từ đó đề xuất các giải pháp.
Trước hết tập trung sửa đổi ngay các văn bản quy phạm thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Bộ, ngành và địa phương đảm bảo đồng bộ, thông thoáng, phân cấp triệt để, rút ngắn các thủ tục hành chính…
Đồng thời, các Bộ, ngành Trung ương và địa phương tổng hợp, đề xuất và cân đối nguồn vốn từ ngân sách Trung ương và địa phương để thực hiện hỗ trợ NƠXH, nhà ở công nhân.
Mặt khác, trong quá trình xây dựng chính sách, nghiên cứu đề xuất ban hành chính sách theo hướng hậu kiểm (giá bán, đối tượng, điều kiện..).
Đối với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương hoàn thành việc lập, sửa đổi, bổ sung Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của các địa phương, trong đó làm rõ các mục tiêu về NƠXH dành cho người thu nhập thấp, công nhân KCN để phù hợp với Chiến lược phát triển nhà ở Quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Thủ tướng phê duyệt.
Ngày mai 31/3, Tổng hội Xây dựng Việt Nam tổ chức Hội thảo toàn quốc với chủ đề “Phát triển nhà ở xã hội – Góc nhìn doanh nghiệp”.
Nhằm góp ý, đề xuất một số giải pháp góp phần thực hiện thành công Chương trình Đầu tư xây dựng một triệu căn hộ nhà ở xã hội của Bộ Xây dựng, đồng thời tổng hợp các vướng mắc khó khăn cần tháo gỡ trong sửa đổi Luật Nhà ở, Luật kinh doanh Bất Động sản... liên quan đến phát triển nhà ở xã hội, Tổng hội Xây dựng Việt Nam tổ chức Hội thảo “Phát triển nhà ở xã hội - góc nhìn doanh nghiệp” vào ngày 31/3/2023 tại thành phố Thủ Dầu Một - Tỉnh Bình Dương.
Hội thảo là dịp để các nhà lãnh đạo, quản lý ngành xây dựng và tỉnh Bình Dương, cùng các doanh nghiệp, nhà đầu tư và chuyên gia cùng nhau trao đổi, thảo luận về tất cả các vấn đề liên quan đến nhà ở xã hội. Đồng thời, đây cũng là thời điểm để các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng trình bày, giới thiệu các giải pháp công nghệ mới liên quan đến tiến trình đầu tư phát triển nhà ở xã hội trong giai đoạn hiện nay.
Hội thảo có sự tham gia và phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Xây dựng, Tổng hội Xây dựng Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương…; các bài tham luận của nhiều chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản…
Bên cạnh đó là các báo cáo góp ý, đề xuất, kiến nghị của đại diện các doanh nghiệp đang và sẽ tham gia phát triển nhà ở xã hội trên cả nước.
Được biết, hội thảo cũng sẽ phát hành kỷ yếu do TS. Đặng Việt Dũng, Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam chỉ đạo nội dung. Nội dung kỷ yếu gồm có: “Phần 1: NƠXH – Kiến nghị chính sách; Phần 2: NƠXH – Góc nhìn doanh nghiệp; Phần 3: NƠXH – Công nghệ xây dựng”. Kỷ yếu là tập hợp gần 30 bài nghiên cứu khoa học, tham luận, báo cáo của các chuyên gia đầu ngành, đại diện các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng, đại diện doanh nghiệp đã và đang phát triển nhà ở xã hội.
BTV
Tin mới nhất