Sắp ban hành hướng dẫn tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ em

Ngày 12/10, Bộ Y tế cho biết VN đã tiếp nhận 87 triệu liều vắc xin Covid-19 từ các nguồn nhập khẩu và viện trợ (riêng từ ngày 1 - 10/10 tiếp nhận 26,7 triệu liều), 81,7 triệu liều đã được phân bổ đến các địa phương.

Ban hành hướng dẫn tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ em trước 15/10

Dự kiến từ nay đến cuối tháng 10, có 35 triệu liều sẽ về thêm; trong tháng 11 và 12 tiếp tục có hơn 65 triệu liều.

Về vắc xin cho trẻ em, Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia (Bộ Y tế) đang xây dựng tài liệu tập huấn.

Cơ quan chuyên môn của Bộ Y tế cũng đang thảo luận về hình thức triển khai tiêm chủng (tại trường học hay ở địa phương hoặc nơi lưu trú).

Trước ngày 15.10, Bộ Y tế sẽ ban hành hướng dẫn tiêm vắc xin Covid-19 cho người từ 12 đến dưới 18 tuổi.

An Nhiên
Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất