Tổng hội Xây dựng Việt Nam thành lập Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng

Ngày 1/2, Tổng hội Xây dựng Việt Nam đã họp công bố quyết định thành lập Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng.

Toàn cảnh buổi họp.

Theo đó, tại Quyết định số 04/QĐ-THXDVN do Chủ tịch Đặng Việt Dũng ký, Hội đồng xét cấp chứng chỉnh hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng sẽ do ông Tống Văn Nga – Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng.

Ngoài 6 thành viên thường trực, Hội đồng cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng thuộc Tổng hội Xây dựng Việt Nam sẽ mời một số chuyên gia phù hợp với các lĩnh vực xét cấp chứng chỉ.

Cũng tại cuộc họp, các đại biểu tham dự đã cùng thảo luận thống nhất các quy chế hoạt động của Hội đồng, quy chế sát hạch cấp chứng chỉ, trình tự cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng...

Quyết định thành lập và danh sách Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng thuộc Tổng hội Xây dựng.

Được biết, tại Quyết định số 17/QĐ-BXD ngày 12/01/2018 và Quyết định số 1366/QĐ-BXD ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công nhận Tổ chức xã hội nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng. Theo đó Tổng Hội xây dựng Việt Nam (viết tắt là VFCEA) là Tổ chức xã hội nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III cho các tổ chức, cá nhân là hội viên, thành viên của Tổng hội.

Về thời hạn cấp chứng chỉ với cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề lần đầu, điều chỉnh hạng, điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề, gia hạn chứng chỉ thời hạn cấp là 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối với trường hợp cấp lại chứng chỉ hành nghề cho cá nhân có thời là 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối với trường hợp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề là 25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Tương tự, với tổ chức xin cấp chứng chỉ năng lực lần đầu, điều chỉnh hạng, điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực có thời hạn cấp là 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối với trường hợp cấp lại chứng chỉ năng lực thời  hạn cấp chứng chỉ là 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Thời gian tới, Tổng hội  Xây dựng Việt Nam sẽ có tài liệu hướng dẫn cụ thể trên website tonghoixaydung.vn.

BTV
Tin mới nhất