Nhiều Bệnh viện, phòng khám đa khoa tại TP Cần Thơ sử dụng hoá chất ngoài đấu thầu

Mới đây, Thanh tra TP Cần Thơ đã ban hành thông báo kết luận thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế…trên địa bàn.

Qua kết quả thanh tra năm 2017 và quý 3 năm 2019 tại BV Đa khoa Thành phố, Đoàn thanh tra ghi nhận công tác giám định bảo hiểm y tế với số lượng giường kế hoạch, giường thực kê của bệnh viện, chi phí bệnh nhân nằm ghép đề nghị thanh toán bảo hiểm y tế chưa đúng quy định với số tiền 469,58 triệu đồng, trách nhiệm thuộc về Ban lãnh đạo BV Đa khoa Thành phố.

Trung tâm Y tế huyện Thới Lai năm 2014 thực hiện xét nghiệm sử dụng hoá chất ngoài kết quả xét thầu là 17.254 lượt với số tiền 454,827 triệu đồng chưa đúng quy định. Trách nhiệm thuộc về Giám đốc Trung tâm Y tế và bộ phân có liên quan giai đoạn năm 2014.

BVDK-TP.CanThoBệnh viện đa khoa Thành phố Cần Thơ. Ảnh: mof.gov.vn

Năm 2016, 2017, và 2018 số giường thực thế sử dụng trong năm cao hơn 120% số giường kế hoạch được giao.

Không chỉ vậy, đối với một số cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập, Đoàn thanh tra ghi nhận các đơn vị này chưa chấp hành thực hiện Kết luận số 3159/KL-BHXH ngày 29/8/2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam với số tiền 4,511 tỷ đồng.

Về hoá chất xét nghiệm: Bệnh viện Đa khoa Tâm Minh Đức từ năm 2016 đến tháng 9/2019 Bệnh viện chỉ định xét nghiệm sử dụng hoá chất ngoài đấu thầu hơn 1,255 tỷ đồng.

Phòng khám đa khoa Hưng Phú, đơn vị sử dụng hoá chất xét nghiệm không áp theo giá trúng thầu của Sở Y tế với số tiền là 1,117 tỷ đồng.

Thanh tra TP Cần Thơ cũng chỉ rõ, đơn vị mua hoá chất xét nghiệm không có nguồn gốc rõ ràng, không có hoá đơn, chứng từ hợp lý hợp lệ với tổng số tiền 208,277 triệu đồng (không có hoá đơn GTGT hoặc có hoá đơn GTGT nhưng tên người mua không đúng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 18001564433).

Phòng khám Đa khoa Hoàn Hảo, tổng số tiền xét nghiệm (sử dụng hoá chất chưa áp theo giá trúng thầu) đã thanh toán kinh phí khám chữa bệnh từ quỹ Bảo hiểm y tế từ năm 2015 đến tháng 9/2019 là 742,704 triệu đồng. Qua thanh tra, cơ quan thanh tra phát hiện đơn vị này mua hoá chất xét nghiệm và găng tay y tế không có hoá đơn GTGT với số tiền 93,3 triệu đồng.

Trong khi đó, Phòng khám Đa khoa Ngọc Thạch từ năm 2017 - 2019, Phòng khám sử dụng hoá chất xét nghiệm không Theo giá trúng thầu của Sở Y tế, do các công ty trang thiết bị và hoá chất cung cấp thông qua hợp đồng. Tổng số tiền xét nghiệm (Sử dụng hoá chất chưa áp thầu) từ năm 2017 đến tháng 9/2019 là 51,225 triệu đồng.

Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long.Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long.

Đối với, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ - Cửu Long, bệnh viện sử dụng hoá chất xét nghiệm từ nguồn ngoài của các công ty cung ứng hoá chất và thiết bị y tế, chưa áp giá thầu Theo quy định của pháp luật về thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho cơ sở khám chữa bệnh. Tổng số tiền xét nghiệm có sử dụng hoá chất ngoài kết quả đấu thầu từ 2014 - 2017 và quý 3/2019 là 29,827 tỷ đồng.

Qua thanh tra, Bệnh viện Quốc tế Phương Châu từ năm 2014 - 2019 sử dụng hoá chất xét nghiệm từ nguồn ngoài của các công ty cung ứng hoá chất - thiết bị y tế, không theo giá trúng thầu của Sở Y tế. Tổng chi phí xét nghiệm thanh toán bảo hiểm y tế là hơn 4 tỷ đồng.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.

Theo Pháp luật Plus

https://www.phapluatplus.vn/giao-duc-suc-khoe/nhieu-benh-vien-phong-kham-da-khoa-tai-tp-can-tho-su-dung-hoa-chat-ngoai-dau-thau-d132259.html


Nhã Vân
Tin mới nhất