Khám chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân gắn chip đạt tỷ lệ 92%

Theo Bộ Y tế, số liệu báo cáo của BHXH VN cho biết toàn quốc đã có 11.726 cơ sở khám chữa bệnh (KCB) triển khai KCB BHYT bằng căn cước công dân (CCCD) gắn chip, đạt tỷ lệ 92% tổng số cơ sở KCB BHYT trong toàn quốc, với gần 4,8 triệu lượt tra cứu thông tin BHYT bằng CCCD, trong đó có 2,95 triệu lượt tra cứu thành công.

Tỷ lệ tra cứu thành công đạt hơn 61,3% trên tổng số lượt được tra cứu. Tỷ lệ lượt KCB có tra cứu bằng CCCD gắn chip trên tổng số lượt KCB đạt khoảng 4,36% (thống kê từ 1.3 - 18.11.2022, với khoảng 110 triệu lượt KCB).

Bộ Y tế đánh giá, qua gần 9 tháng triển khai thí điểm, số lượng người dân đi KCB BHYT được cơ sở KCB tra cứu thông tin BHYT qua CCCD gắn chip còn rất thấp và tỷ lệ tra cứu thành công cũng rất thấp.

Để khắc phục tình trạng nêu trên, Bộ Y tế đề nghị lãnh đạo các đơn vị KCB khẩn trương chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền quản lý rà soát tình hình triển khai thí điểm thực hiện KCB BHYT bằng CCCD gắn chip hoặc qua ứng dụng VNelD (ứng dụng định danh điện tử) của Bộ Công an theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và của Bộ Y tế. Khi có khó khăn, vướng mắc đề nghị thủ trưởng đơn vị trực tiếp trao đổi với cơ quan BHXH cấp tỉnh và phối hợp với PC06 công an cấp tỉnh để kịp thời tháo gỡ, giải quyết.

Hết năm nay, 100% các cơ sở phải thực hiện KCB BHYT bằng CCCD, với 20% người dân đi khám BHYT có tra cứu thông tin qua CCCD.

Nhung Trần
Tin mới nhất