Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Hội

Ngày 17/11/2021, Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam (GDCSSKCĐ) đã tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Hội nhằm lên kế hoạch cho sự kiện "Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III - Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam".

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Hồng Quân - Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam cho biết: Để tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III, chúng ta cần chuẩn bị các báo cáo trong nhiệm kỳ vừa qua, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác, xem xét nội dung điều lệ, chuẩn bị nhân sự Ban Thường vụ, Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới, chương trình tổ chức đại hội,... Tuy nhiên, do tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn Hà Nội từ đầu tháng 10 đến nay, các ca mắc ngày càng tăng, mặc dù thực hiện theo Nghị quyết 128 của Chính phủ là quản lý theo vùng và theo cấp độ, nhưng số lượng vùng 2, vùng 3 vẫn có xu hướng tăng lên và mở rộng. Tuy vậy, các công việc của Đại hội vẫn cần được thực hiện theo đúng tiến độ. Do đó, hội nghị ngày hôm nay, các ban chức năng của Hội sẽ báo cáo tình hình chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2027, cùng với đó là phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ và kế hoạch triển khai Đại hội, để Ban Thường vụ thảo luận cho ý kiến. Trên cơ sở các ý kiến của các đại biểu hôm nay, các tiểu ban liên quan tiếp thu, tiếp tục hoàn thiện các nội dung văn kiện, hồ sơ tài liệu và các nội dung khác, liên quan đến việc chuẩn bị tổ chức Đại hội III.

Ông Nguyễn Hồng Quân - Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam phát biểu tại Ban Thường vụ Trung ương Hội

Ông Nguyễn Hồng Quân - Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam phát biểu tại Ban Thường vụ Trung ương Hội

Đánh giá chung về nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Hội GDCSSKCĐ Việt Nam, TS. Nguyễn Thiện Trưởng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội GDCSSKCĐ Việt Nam cho biết: Nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng Hội đã đạt được những kết quả khá toàn diện, triển khai tích cực nhiều mặt hoạt động GDCSSKCĐ, củng cố chấn chỉnh tổ chức, nhân sự; phát triển hội viên thành viên; tham gia phòng chống đại dịch COVID-19, xây dựng quan hệ với các cơ quan chức năng, các chương trình phối hợp với các tổ chức hội có liên quan, mà nổi bật là chúng ta đã tổ chức thành công nhiều sự kiện, hội thảo, diễn đàn..., góp phần quan trọng bảo vệ, nâng cao sức khỏe, đẩy lùi bệnh tật cho người dân, cộng đồng, góp phần giảm tải cho các cơ sở khám, điều trị bệnh và chi phí xã hội.

TS. Nguyễn Thiện Trưởng bày tỏ: Nhiệm kỳ 2016 - 2021, hoạt động của Hội đã đạt được kết quả rất đáng khính lệ. Song yêu cầu thực tiễn của những năm tiếp theo đặt ra cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, theo tinh thần Nghị quyết 20/NQ-TW của BCHTW Đảng khóa XII là rất lớn. Vì vậy, cán bộ hội viên trong toàn Hội xác định: Phải đồng tâm hiệp lực, tích cực nỗ lực cao hơn, nhiều hơn nữa, phấn đấu xây dựng Hội vững mạnh toàn diện, đưa sự nghiệp “Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng, nâng cao chất lượng nòi giống, góp phần bồi dưỡng nhân tài cho đất nước phát triển mạnh mẽ, sâu rộng hơn nữa".

TS. Nguyễn Thiện Trưởng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội GDCSSKCĐ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Hội

TS. Nguyễn Thiện Trưởng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội GDCSSKCĐ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Hội

Nêu ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III, TS. Nguyễn Thiện Trưởng cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”, các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình phối hợp với Bộ Y tế về chăm sóc sức khỏe, trong những năm tới, phát huy kết quả đạt được và những điều kiện thuận lợi đã tạo lập được trong thời gian qua, hoạt động của Hội sẽ tập trung việc triển khai những mặt công tác chính sau đây:

1. Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III, Điều lệ bổ sung sửa đổi. Xây dựng quy chế hoạt động của Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Trung ương Hội. Thành lập bộ máy cơ quan.

2. Nghiên cứu mạnh dạn đổi mới mô hình tổ chức bộ máy và hoạt động của Hội theo hướng năng động, linh hoạt, hiệu quả. Tiếp tục thí điểm xây dựng mô hình Trung tâm tại cấp huyện với những nhiệm vụ chức năng được mở rộng phù hợp với yêu cầu thực tế CSSKCÐ.

3. Đẩy mạnh công tác phát triển hội viên. Vận động, quy tụ các cá nhân, tập thể, tổ chức liên quan đến các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cùng đồng tâm hiệp cùng với Hội trên tinh thần tự nguyện. Chú trọng vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc.

4. Đẩy mạnh công tác truyền thông về sự nghiệp Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng, xây dựng và phát triển Hội. Trước hết là giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm cho các cấp, các ngành và của mọi người, mọi lứa tuổi về sức khỏe và về việc tự bảo vệ, chăm sóc - nâng cao sức khoẻ, phòng chống và đẩy lùi bệnh tật. Tích cực hợp tác với các cơ quan truyền hình, phát thanh, các mạng xã hội trong công tác tuyên truyền. Xây dựng Tạp chí Sức Khỏe Cộng Đồng vững mạnh, phát triển xứng đáng là cơ quan ngôn luận và là chỗ dựa của Hội.

5. Mở rộng các hình thức, phương thức, các lĩnh vực hoạt động Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng (lĩnh vực phát triển y học cổ truyền, sức khỏe môi trường, đào tạo). Đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn áp dụng rộng rãi kiến thức, kỹ năng về khoa học giáo dục sớm trẻ em trong cộng đồng.

6. Triển khai rộng rãi đến cơ sở và từng bước đi vào chiều sâu chương trình phối hợp với Bộ Y tế, Đề án “Góp phần xây dựng và phát triển mạng lưới chăm sóc sức khỏe ban đầu tại cơ sở" và Đề án “Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng”. Coi đây là những nội dung hoạt động xuyên suốt của sự nghiệp GDCSSKCĐ.

7. Hướng dẫn, bảo trợ, khuyến khích các đơn vị trực thuộc, tổ chức thành viên tổ chức các hoạt động bảo vệ, chăm sóc, rèn luyện sức khoẻ, phòng chống bệnh tật; tuyên truyền, tư vấn và phổ cập áp dụng những kiến thức khoa học về giáo dục sớm trẻ em tại cơ sở. Chú trọng ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Khuyến khích việc hình thành các trung tâm chăm sóc sức khoẻ tại gia đình, các đội y tế lưu động, hoặc nhóm bác sỹ tình nguyện... nhằm tư vấn, hướng dẫn và giúp đỡ mọi người trên tinh thân nhân đạo trong việc tự chăm sóc sức khoẻ, khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng cũng như được tiếp cận một cách thuận lợi với các dịch vụ khám chữa bệnh.

Phối hợp tham gia bảo trợ việc xây dựng các trung tâm bảo trợ và chăm sóc sức khoẻ cho các đối tượng (nuôi dưỡng người già, trẻ em khuyết tật,...).

Phối hợp xây dựng một số cơ sở nuôi trồng, sản xuất, chế biến động nam dược, thực phẩm chức năng phục vụ cho việc chăm sóc sức khoẻ. Hướng dẫn và khuyến khích việc chữa bệnh bằng y học cổ truyền tại nhà.

Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước xây dựng các bệnh viện, phòng khám bệnh tư nhân, các cơ sở nghiên cứu khoa học, các dự án về chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng giống nòi theo chủ trương xã hội hoá.

8. Tăng cường phối hợp với các Bộ, ngành chức năng để tranh thủ ý kiến chỉ đạo và sự giúp đỡ. Ký kết chương trình phối hợp với các tổ chức đoàn thể để cùng trên khai sự nghiệp GDCSSKCĐ đến các đối tượng, các địa phương. Tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế để giới thiệu về sự nghiệp GDCSSKCĐ và hoạt động của Hội, kêu gọi và tiếp nhận sự phối hợp và sự hỗ trợ giúp đỡ.

9. Phát huy tiềm năng thế mạnh của đội ngũ cán bộ khoa học trong Hội, tổ chức nhiều các sự kiện, hội thảo, diễn đàn khoa học trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Tập hợp lực lượng, đẩy mạnh hoạt động phản biện xã hội, để Hội có tiếng nói chất lượng, hiệu quả vào việc phản ánh thực tế cũng như và có đóng góp vào các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

10. Tích cực tìm kiếm nguồn kinh phí và cơ sở vật chất bảo đảm cho các hoạt động cần thiết và sự phát triển của Hội. Thành lập “Quỹ vì sức khỏe cộng đồng” và từng bước đưa quỹ đi vào hoạt động.

Để chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III, Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam, Ban Tổ chức Đại hội đã xây dựng kế hoạch triển khai, theo đó, các Tiểu ban chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công việc theo chức năng, nhiệm vụ đã phân công:

Tiểu Ban văn kiện có nhiệm vụ chuẩn bị các văn kiện Đại hội gồm: Tờ trình Bộ Nội vụ; Nghị quyết Ban chấp hành Khóa II thông qua các nội dung, văn kiện trình Đại hội III; Báo cáo Đại hội; Báo cáo Kiểm tra; Báo cáo Tài chính; Tờ trình sửa đổi bổ sung Đều lệ; Báo cáo dự kiến thời gian, địa điểm, chương trình, số lượng đại biểu; Sơ yếu lý lịch tư pháp của người đứng đầu.

Tiểu Ban nhân sự chuẩn bị văn bản: Tình hình công tác tổ chức và nhân sự nhiệm kỳ II; Đề án nhân sự; Danh sách Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực, UB Kiểm tra; Báo cáo tình hình Hội viên.

Tiểu Ban Hậu cần – Sự kiện: Kế hoạch triển khai, Kế hoạch vận động tài trợ; Kế hoạch công tác truyền thông; Khánh tiết Đại hội.

Các đơn vị phối hợp: Các ban chuyên môn; Các đơn vị trực thuộc, các đơn vị thành viên có liên quan.

Tại hội nghị, sau khi nghe những báo cáo do đại diện các tiểu ban chuyên đề trình bầy, các ủy viên Ban Thường vụ đã sôi nổi đóng góp ý kiến trao đổi, thảo luận, đề xuất bổ sung vào các văn bản, tài liệu dự thảo.

Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội, Chủ tịch Nguyễn Hồng Quân cảm ơn, đánh giá cao nội dung phát biểu của các Ủy viên Thường vụ và giao nhiệm vụ cho các Tiểu ban tiếp thu ý kiến, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện văn kiện Đại hội trong thời gian tới.

Tại Hội nghị các ủy viên Ban Thường vụ đã thông qua Quyết nghị bầu bổ sung 10 nhân sự mới tham gia vào Ban Thường vụ Trung ương Hội khóa II, với sự nhất trí của 100% ủy viên Ban Thường vụ có mặt: Ông Chu Duy Cận - Uỷ viên Ban chấp hành (UVBCH) Khóa II, Kế Toán trưởng, Phó Văn phòng Hội; BS. Nguyễn Trung Chính - Giám đốc Bệnh viện Phương Đông; Ông Bùi Hồng Cường - Viện Hỗ trợ pháp lý và Bảo vệ môi trường; Ông Bùi Mạnh Cường - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Lifecore, Chủ tịch CLB Doanh nhân VBC, UVBCH Khóa II; Ông Nguyễn Xuân Diệu - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tảo xoắn Đại Việt; BS. Hoàng Thị Bạch Dương - Giám đốc Trung tâm Giáo dục chăm sóc sức khỏe Hà Nội; Ông Nguyễn Huy Nga - Nguyên Cục trưởng Cục Môi trường Bộ Y tế, UVBCH Khóa II; Ông Nguyễn Mạnh Thản - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ao Vua; Ông Phạm Danh Tín - Trưởng Văn phòng luật Danh Tín, UVBCH Khóa II, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty VSK Group; Bà Lê Thị Mai Trang - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Lê Văn Một, UVBCH Khóa II, Phó Văn phòng Đại diện Hội GDCSSKCĐ Việt Nam tại Đà Nẵng.

Cũng trong Chương trình nghị sự Hội nghị, 100% các Ủy viên Ban Thường vụ tham dự Hội nghị đã biểu quyết, nhất trí giới thiệu ông Nguyễn Hồng Quân - Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam Khóa II, tiếp tục ứng cử chức vụ Chủ tịch Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội lần thứ III dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 25/12/2021, (tùy theo diễn biến tình hình dịch COVID-19 và quyết định chính thức của Ban Tổ chức Đại hội) tại Hội trường lớn tầng 2, "Cung Trí Thức Thành Phố", số 1, Tôn Thất Thuyết, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Ông Nguyễn Hồng Quân - Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam phát biểu tại Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Hội

Ông Nguyễn Hồng Quân - Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam phát biểu tại Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Hội

Toàn cảnh Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Hội

Toàn cảnh Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Hội

Ông Nguyễn Mạnh Thản - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Ao Vua, Hội viên Hội GDCSSKCĐ Việt Nam

Ông Nguyễn Mạnh Thản - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Ao Vua, Hội viên Hội GDCSSKCĐ Việt Nam

Ông Lù Văn Que - Phó Chủ tịch Hội GDCSSKCĐ Việt Nam

Ông Lù Văn Que - Phó Chủ tịch Hội GDCSSKCĐ Việt Nam

BS. Nguyễn Bá Quyền - Ủy viên thường vụ Hội GDCSSKCĐ Việt Nam

BS Nguyễn Bá Quyền - Ủy viên thường vụ Hội GDCSSKCĐ Việt Nam.

Bà Nguyễn Minh Hòa - Ủy viên thường vụ Hội GDCSSKCĐ Việt Nam

Bà Nguyễn Minh Hòa - Ủy viên thường vụ Hội GDCSSKCĐ Việt Nam

Bà Lê Thị Mai Trang - Phó Văn phòng đại diện Hội GDCSSKCĐ Việt Nam tại Đà Nẵng

Bà Lê Thị Mai Trang - Phó Văn phòng đại diện Hội GDCSSKCĐ Việt Nam tại Đà Nẵng

BS. Trần Thị Dung - Ủy viên thường vụ Hội GDCSSKCĐ Việt Nam

BS. Trần Thị Dung - Ủy viên thường vụ Hội GDCSSKCĐ Việt Nam

Thu Trang/SKCĐ

Tin mới nhất